Środa, 10. lipca

@

Czemu nie być apostołem?

Piąty dzień Forum Młodych za nami! Oprócz stałych punktów dnia powitaliśmy nowego gościa: panią Elżbietę Łozińską, która mówiła o powołaniu do małżeństwa oraz dawała rady dla przyszłych małżonków.

Wieczór również spędziliśmy wyjątkowo, bo spotkaliśmy się, by wspólnie obejrzeć animację filmową „Zero”, a następnie mieliśmy za zadanie dyskutować na temat cytatu Ireny Sendlerowej „ludzi dzieli się na dobrych i złych. Narodowość, rasa, religia nie mają żadnego znaczenia. Tylko to, jakim kto jest człowiekiem…”, którą poprowadzili nasi warsztatowcy- Państwo Rostkowscy. Grupy o numerze parzystym musiały bronić tego cytatu, natomiast o numerach nieparzystych- być przeciwko niemu. Wszystko oceniało sprawiedliwie jury, które wygraną przyznało grupom niezgadzającym się ze słusznością słów pani Ireny.

Dzień skończyliśmy tak samo jak zaczęliśmy- z Panem Bogiem. Módlmy się, aby każdy nasz dzień miał właśnie taki początek i koniec 😊