Sylwia Szczepańska

RMS @ Warsztaty

Wiele by można mówić o tej kobiecie, poznać ją można jednak w działaniu.

Robi coś z niczego… 🙂

tel. 603542278

sylwia.szczepanska2112@gmail.com