FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA ŚWIĘTO MŁODYCH (13-15 VII)

Można inaczej!


Dotyczy osób nieletnich

Aby wziąć udział w Forum musisz uzyskać zgodę od rodziców lub opiekunów prawnych - oryginał zgody należy przywieźć ze sobą na Forum

Pobierz zgodę, przekaż rodzicom do podpisania, a następnie wgraj ją tu oraz wyślij do nas pocztą.


Aby wziąć udział w Forum należy zapoznać się z regulaminem oraz dekretem o ochronie danych osobowych - pobierz dekret